KRYJE MOJE ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ COVID-19?

27. 4. 2020

Koronavirus (nazýván také pod zkratkou COVID-19) už nějaký čas hýbe naši společnou realitou a výjimkou není ani pojistný trh. Mnoho z našich klientů si zcela oprávněně klade otázku: „Mám ve svém životním pojištění pokrytou diagnózu COVID-19?“

V době, když byla pojistná smlouva uzavírána, přeci žádná pandemie vyhlášena nebyla. Jelikož se držíme hesla Obrana je základ úspěchu“, připravili jsme pro Vás pár potřebných vysvětlení, které se vám mohou v aktuální situaci hodit.
Ne nadarmo se série našich blogů nazývá: „Když potřebujete pomoci v pandemii.“

Informace do našeho, v pořadí již čtvrtého blogu, pro vás připravil odborný garant pro životní pojištění.

Dané body jsou platné ke dnešnímu dni, tedy k datu 27. 4. 2020.

1. V první řadě je třeba si uvědomit, rozdíl mezi diagnózou U07.1 – potvrzena infekce COVID-19 (již diagnostikována infekce – choroba) a U07.2 – podezření z infekce COVID-19 (takzvaná karanténa). Zde může být u pojišťoven rozdíl v pojistném plnění. Důležitým faktem je zároveň prohlášení infekce COVID-19 za pandemii.

2. Co se týče momentálního stavu – pojišťovnykromě pojišťovny ČSOB, nabízejí pojistné produkty, kde není pandemie ve výlukách.

3. Může se stát, že někdo v našem okolí má starší typ pojistné smlouvy. Životní pojistku uzavřel velmi dávno, kde je pandemie uvedena ve výlukách z pojištění. V tomto případě doporučujeme kontaktovat našeho poradce, který vám velmi rád poradí a ochotně pomůže.

4. Pokud má klient diagnostikovánu diagnózu COVID-19 (U07.1 – potvrzena infekce COVID-19), tak mu plyne plnění z připojištění hospitalizace a totéž platí i pro připojištění pro případ pracovní neschopnosti. Samozřejmě, že pro uvedené připojištění platí jen takové ochranné a čekací lhůty, případně výluky a omezení, které jsou definovány příslušnými platnými pojistnými podmínkami a to i v případě jiných běžných onemocněních. Zároveň upozorňujeme klienty, že je důležité dodržet léčebný postup, nařízeného v karanténě a další nařízení vlády ČR.

5. Pokud má klient povinnou karanténu (U07.2 – podezření z infekce COVID-19), pojišťovny vzhledem k tomu, že nejde o nemoc (zařazenou dle „Mezinárodní klasifikace nemocí“), momentálně toto podezření standardně neplní. Nad rámec všeobecných pojistných podmínek dokáží plnit v připojištění pro případ pracovní neschopnosti, za přesně definovaných podmínek, kdy část doby karantény, pokud dojde ke vzniku nemoci, dokáží započítat do plnění PN (pracovní neschopnosti), jedná se o pojišťovny Generali Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna).

6. Pokud by došlo k tomu nejhoršímu, ke smrti klienta z důvodu nemoci(samozřejmě v případě, pokud má klient sjednáno riziko jakékoliv smrti v rámci svého pojistného krytí), pojišťovna provede pojistné plnění.

7. Dobrou zprávou na závěr je, že některé pojišťovny momentálně zvažují další „pro klientské kroky“ a přinášejí prohlášení směrem k plnění COVID-19 z komerčního pojištění a někdy i s možností pojistného plnění nad rámec všeobecných pojistných podmínek.

Shrnutí tématu v tabulce (pojištěná rizika x COVID-19 x pojišťovna):

Co tedy aktuálně udělat?

Doporučujeme dodržovat již zmíněné léčebné postupy, karanténu a nařízení vlády týkající se COVID-19.

Rozhodně nedoporučujeme ukončovat Vaše stávající pojištění. A i kdyby nebylo některé z připojištění (hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita či riziko smrt z jakékoliv příčiny) ve stávající pojistné smlouvě sjednáno, poradce společně s vámi tyto připojištění doplní. Při doplnění těchto připojištění, nebo při uzavírací úplně nového pojištění, Vám doporučujeme kontaktovat našeho poradceDíky moderním online nástrojům, jako je inŠanon 2.0 nebo bezkontaktní uzavírání pojistných smluv, Vám na základě Vašich potřeb dokážeme reálně pomoci.

Na závěr Vám v těchto náročných dnech přejeme zejména hodně zdraví a také hodně pozitivního myšlení.

#kdyzpotrebujetepomoci, jsme tu pro Vás.